Beszámoló

DR.PÓKA RÓBERT

Beszámoló a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága VIII. Kongresszusáról

Debrecen, 2011. november 11-12.

Társaságunk 20 éves jubileumi kongresszusa 2011. november 11-12 között a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumában került megrendezésre. A napi gazdaság évről évre erősödő korlátai miatt manapság egyre nehezebb támogatókat megnyerni egy tudományos továbbképző rendezvény lebonyolításához. Ezért is fontos, hogy ismételten köszönetünket fejezzük ki szponzorainknak. A DE OEC Centrumelnöki Hivatal, a DE OEC Szak és Továbbképzési Központ, a Modern Szülészetért Alapítvány, a Richter Gedeon Rt., az Aventis Pharma Kft., a Covidien ECE s.r.o., a Janssen Cilag Kft., a GlaxoSmithKline Kft., az Amgen Kft., a Novo Nordisk Hungária Kft., a Bbraun Kft., a Roche Kft., az Endoszkóp Műszer Debrecen Kft., a Magyar Nőorvos Társaság, a Mediner Kft., a Wörvag Kft. és a Phytotec Hungária Kft anyagi és szellemi támogatása nélkül kongresszusunk megrendezése nem lett volna lehetséges. Igen hosszú a sora azoknak a kollégáknak, akik az előkészítésben valamilyen formában segítséget nyújtottak, ezért közülük csak közvetlen munkatársaimat emelem ki, akik a rendezvény lebonyolítása során láthatóan végezték odaadó munkájukat. Hálás köszönet mindannyiuknak!

A Társaság elnökének, a vendéglátók részéről a főszervező, a debreceni Női Klinika igazgatójának és az egyetem centrumelnök-helyettesének köszöntője megalapozta a kongresszus komolyságát és bátorítást nyújtott a társaság jövőjét illetően.  A kongresszus szellemi tartalmának tervezésében alapvető szempont volt az elnöki köszöntőben is megfogalmazott multidiszciplinaritás elve. Jubileumi kongresszus lévén elengedhetetlen volt a múlt és a jelen összekapcsolása egy nyitó alumni szekció formájában. Ennek bevezetőjeként örökös tiszteletbeli elnökünk, Eckhart Sándor professzor úr, üdvözlő sorait leendő elnökünk olvasta fel.  Lampé László professzor úr előadásának gondolatai a nőgyógyászati onkológiáról újra emlékezetünkbe vésték, hogy idővel a legbonyolultabb ismeretek is bölcsességgé egyszerűsödnek. Bősze Péter professzor úr hasonlóan színes előadásában emlékezett meg a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága 20 évéről. A szorosabb értelemben vett tudományos programba való átvezetés volt Hernádi Zoltán professzor úr előadása a méhnyakrák primér és szekunder prevenciójáról, ami a nőgyógyászati onkológia egyik fontos sikertörténete.

Az alapkutatás és transzlációs kutatás szekciójában Dr.Tanyi János mutatta be legújabb kutatási eredményeit az immunreaktív petefészekrák molekuláris markereiről. Rendkívül érdekes előadásában Dr.Sasi-Szabó László egy új intraoperatív daganatsebészeti diagnosztikus módszerrel ismertetett meg bennünket. A rapid evaporatív in-situ tömegspektrometria (REIMS) intraoperatív alkalmazása bíztató eredményeket nyújt a sebész számára nem látható daganatszövetek azonosításában. Előadásában, Balogh Sára az ovariumcarcinomák platina szenzitivitásának vizsgálatára az ERCC1 expresszió mérését hasznosnak ítélő eredményeket mutatott be. Patológus kollégánk, Dr.Tóth László a molekuláris pathologia és a biomarkerek nőgyógyászati onkológiában játszott szerepéről tartott igen részletes és gondolatébresztő előadást. A szekció záró előadásában Dr.Balla Heidi a HE4-vizsgálat petefészekrák diagnosztikában játszott szerepét demonstrálta saját eredményekkel.

A téma fontosságára tekintettel külön szekció foglalkozott a védőnői szűréssel. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az országos tisztifőorvos-helyettes, Dr.Kovács Attila első kézből tájékoztatott bennünket a projekt életképességét bizonyító hazai és nemzetközi adatokról. Dr.Kovács Kázmér a védőnői szűrés oktató szakorvosi megítéléséhez elengedhetetlen adatokról és tapasztalatokról számolt be. Rendkívül értékes előadásában Tóth Tímea területi védőnői szemszögből értékelte a szűrés szerepét, Viziné Kovács Klára kolléganő pedig a védőnői szűrés Heves megyei lakossági fogadtatásáról tartott előadást.

A HPV diagnosztika, prevenció és terápia szekcióban Nagyjánosi László, Senior elemző közgazdásztól, Syreon Kutató Intézet munkatársától hallhattuk, hogy egészség gazdaságtani technológiaelemzése alapján az univerzális HPV vakcináció nem feltétlenül gazdaságos. Bősze Péter professzor úr előadásában a HPV fertőzések lefolyásáról és osztályozásáról kaptunk részletes áttekintést. Major Tamás tanár úr a 28. Papillomavírus világkongresszuson elhangzott legújabb ismeretekről tájékoztatott bennünket. Dr.Koiss Róbert a HPV diagnosztika szűrővizsgálati protokollban betöltött szerepéről tartott nagyszerű előadást.

A következő szekcióban Szánthó András tanár úr mutatta be a neoadjuvans kezelés helyét a petefészekrák kezelésében. Dr.Stefanovits Ágnes előadása a neoadjuváns sugárkezelés alkalmazásával szerzett pécsi tapasztalatokról számolt be méhnyakrákos betegek műtéti kezelése kapcsán. Mátyás Nóra doktornő rendkívül színes és tartalmas előadásban mutatta be, hogy az előrehaladott technológiát alkalmazó képalkotó vizsgálatok milyen kulcsfontoságú szerepet töltenek be a nőgyógyászati onkológiában. Dr.Lintner Balázs és munkatársai a 2 cm-es tumorméret feletti cervix carcinomában végzett trachelectomia eredményeit elemezték előadásukban.

Az őrszem nyirokcsomó vizsgálatok szerepével foglalkozó előadások száma örvendetesen magas volt, így egy önálló szekcióban csak ezzel a témával foglalkoztunk. A pécsi egyetem munkatársai saját tapasztalatuk ismertetésével state-of-the-art minőségben tartottak számunkra továbbképzést a szentinel koncepció klinikai diagnosztikai és terápiás alkalmazásáról és meggyőző eredményeiről. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki, hogy Zámbó Katalin professzor asszony, Bódis József és Gőcze Péter professzorok, valamint Koppán Miklós tanár úr munkatársaikkal együtt megtisztelték kongresszusunkat és a tudományos programban egy jelentős részt vállaltak magura.

Kongresszusainknak hagyományosan központi elemét képezi a radikális sebészettel foglalkozó szekció. Társaságunk elnöke, Pálfalvi László főorvos úr, több évtizedes kiemelkedő tapasztalatára alapozva határozta meg előadásában a kiterjesztett kismedencei műtét azon ismérveit, amelyek alapján a beavatkozás Wertheim-műtétnek nevezhető. A határterületi daganatsebészeti beavatkozások körében Kovács Lajos igazgató főorvos úr az urológus sebész bevonásával végzett exenteratiók jelentőségéről tartott előadást. Stummer János előadása az exenteratio történetéről adott hazai tapasztalatokkal hitelesített ismertetést. Tarnai László főorvos úr munkacsoportjának a laterálisan kiterjesztett Wertheim-műtétekkel szerzett tapasztalatait mutatta be. Eredményeik alapján a Wertheim-műtét LEP-pel történő kiterjesztésével a betegek 2/3-ában adjuváns kezelés nélkül is 90% fölötti 5-éves túlélés érhető el. Ezt követően, az eredeti program módosításával, Mikos Borbála tanárnő előadására került sor MOTESZ-beli elfoglaltsága miatt. Mikos doktornő az eredményes intraoperatív sebészeti vérzéscsillapításban az időnyerés fontos eszközeként mutatta be a rekombináns VII-es faktor készítményt. A daganatsebészeti szekciót záró előadásában dr. Novák Zoltán a paraaortikus nyirokcsomó disszekció jelentőségét demonstrálta nőgyógyászati daganatok műtéti kezelésében.

Kongresszusunk következő szekcióját a nőgyógyászati daganatok biológiai terápiájának szenteltük. Miért van az, hogy emlőrákban és colorectalis tumorokban már Magyarországon is egy évtizede törzskönyveztek célzott biológiai szereket (Herceptin, Avastin), nőgyógyászati tumorokban pedig még klinikai vizsgálatok is csak elvétve vannak? Társaságunk leendő elnöke a biológiai terápia klasszikusaitól a legújabb szerekig adott ismertetést a témában kevésbé jártas résztvevők számára az Európai Unió Gyógyszerügynöksége által engedélyezett vizsgálatok bemutatásával. Pete Imre főorvos úr a hazai törzskönyvezéshez legközelebb álló bevacizumab petefészekrákban való alkalmazásának III. fázisú vizsgálati eredményeit ismertette. A GOG-0218 tanulmány eredményeire alapozva igazolta, hogy a standard carboplatin-paclitaxel kombináció kiegészítése 3-hetente alkalmazott 15mg/kg bevacizumabbal, és annak folytatása 15 hétig, a medián progressziómentes túlélést 4 hónappal nyújtja meg. A bevacizumab, az AMG386 és további angiogenezis inhibitorokkal folytatott vizsgálatokról Krasznai Zoárd doktor előadása nyújtott további információt. Dr.Móré Csaba előadása a csontmetasztázisok biológiai terápiájáról, közelebbről a denosumabbal végzett RANK-ligand gátlásról nyújtott színvonalas elméleti és gyakorlati áttekintést.

A kongresszus első napját a debreceni Csokonai Étteremben zártuk ünnepi vacsorával. Az évszázados tradícióknak megfelelően, a Márton-napi mulatság menüjéből nem hiányozhatott a libamáj sem. Köszönettel tartozunk Árvai Attila valamennyi munkatársának, akik hajnalig gondoskodtak a vendégek jólétéről és szórakoztatásáról.

A kongresszus második napján reggel 8 órától folytatódott a program. Az első szekciót Adorján Gusztáv igazgató főorvos előadása nyitotta meg, melyben a nőgyógyászati onkológiai ellátás szervezésével kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg velünk. Szluha Kornélia tanárnő előző napra tervezett előadása ebben a szekcióban került sorra. Nelli a tőle megszokott alapossággal mutatta be a sugárterápia helyét a nőgyógyászati daganatok ellátásában és beszámolt a legújabb kezelés-tervezési módszerekről és a protonterápia bevezetésének lehetőségéről. Pap Károly főorvos előadásából mindannyiunk számára világossá vált, hogy az újabb elektrosebészeti technológia bevezetése a hazai nőgyógyászati onkológiai ellátásban egyáltalán nem luxus, hanem az ésszerű gazdálkodás egyik hatékony eszköze. Ezt követően, Sipos Norbert doktor előadása a méhnyakrák szövettani típusainak prognosztikai elemzésével foglalkozott. Zarándi Adrienn doktornő előadásában 5-éves conisatiós anyag feldolgozásával elemezte az egyes szűrő és vizsgálati módszerek szerepét, különös tekintettel a HPV-diagnosztikára. A változatos témával foglalkozó szekciót Móré Csaba doktor előadása zárta, melyben a korai endometriumcarcinoma fertilitás megtartó kezeléséről tartott esetismertetést és irodalmi áttekintést.

A szupportív kezelésekkel foglalkozó szekcióban Gáspár Krisztián doktor az egyes kemoterápiás kezelések során jelentkező kéz-láb szindróma ellátásáról mutatott be hasznos adatokat. Máté Szabolcs doktor egy sokszor talán alábecsült témában, a nőgyógyászati daganatos betegek táplálkozásának és táplálásának kérdéseiben nyújtott széleskörű áttekintést és fontos útmutatást. Lampé Rudolf doktor előadásában a nőgyógyászati daganatok kemoterápiás kezelései során alkalmazható szupportív kezelési lehetőségekre hívta fel a figyelmet.

A kongresszus utolsó szekciója a ritka nőgyógyászati daganatokkal foglalkozott. A szakterület legjelentősebb hazai szakértője, Fülöp Vilmos professzor előadásában 35 év tapasztalatára alapozva adott részletes áttekintést a terhességi trofoblaszt betegségek diagnosztikájáról, kezeléséről és utánkövetéséről. Az előadás legfontosabb üzenete az egy központú betegirányítás szükségessége volt. Vesztergom Dóra doktornő előadásában a Lynch-szindróma molekuláris biológiájáról, a szinkron és metachron colon-, endometrium- és ovariumtumorok kivizsgálásának protokolljáról és a megelőzés lehetőségeiről hallhattunk értékes áttekintést. A záró előadásban Horányi Dániel doktor a gyulladásos myofibroblaszt tumor ritka esetéről számolt be és adott részletes irodalmi áttekintést.

A kongresszus tudományos programjának befejezését követően a társaság megtartotta 2011-ik évi közgyűlését. A leköszönő vezetőség beszámolóját követően a közgyűlés a következő négy évre elnökévé megválasztotta dr.Póka Róbert egyetemi tanárt, leendő elnökévé dr.Gőcze Péter egyetemi tanárt, főtitkárává pedig dr.Kovács Kázmér főorvost. A közgyűlés szintén megválasztotta az új vezetőség további tagjait: dr.Adorján Gusztáv, dr.Kalmár László, dr.Kovács Lajos, dr.Novák Zoltán, dr.Papp Gyula, dr.Pete Imre, dr.Pálfalvi László, dr.Szánthó András, dr.Ungár László. Az elért szavazatok alapján a közgyűlés a vezetőség póttagjaivá választotta dr.Bánhidy Ferencet, dr.Hagymásy Lászlót és dr.Bálega Jánost. A nőgyógyászati daganatsebészeti akkreditációval kapcsolatban felvetett javaslatról a közgyűlésnek törvényi feltételek hiányában nem volt lehetősége döntést hozni.